ادامه مقاله صنعت گردشگری ایران

ج)اشتغال القایی : شامل کسانی است که از درآمد افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری فعالیت می کنند˓پشتیبانی می شوند .

د)اشتغال در بخش ساختمان : شامل افرادی است که در بخش احداث تاسیسات و زیر ساخت های گردشگری فعالیت می کنند .

توسعه گردشگری برای رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد که می توان آن را به منزله نیروی محرکه توسعه اقتصادی در تمام کشور ها به حساب آورد هیچ کشوری نیست که فاقد مواد اولیه لازم برای توسعه گردشگری باشد آنچه که کشورها را از همدیگر متمایز می سازد خود به تنهایی جاذبه گردشگری به شمار می رود . بنابراین هر کشور با کوشش در خور و سرمایه گذاری مناسب در زمینه گردشگری می تواند وارد کننده جهانگرد بوده و از این راه به رشد اقتصادی خود کمک نماید .

گردشگری پول و جمعیت را از مراکز ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی    می کشاند و یا تعداد زیادی را به سوی مراکز شهری روانه می سازد و این حرکت آنها باعث بازده مضاعف در اقتصاد کشورهای جهانگرد پذیر می شود .گردشگری در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی نیز حائز اهمیت بسیار است برای تولید محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می کند علاوه بر آن در بهبود کیفیت فراوده های کشاورزی و صنایع دستی نیز موثر می باشد . همچنین در احیا و بازسازی شهر ها خصوصا شهر های تاریخی نقش مهمی دارند چرا که در صورت عدم دریافت درآمد ناشی از این اماکن و تخصیص بودجه لازم برای ابقای آنها این گونه مراکز به تدریج رونق و اهمیت خود را از دست می دهند و از این رهگذر منافع اقتصادی ناشی از جذب گردشگر نیز منتفی می شود.

تاثیر گردشگری از بعد درآمد زایی ˓ تولید ناخالص ملی˓تسریع جریان پول و تقویت بنیه اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست این قسم از فعالیت درآمد مردم محلی را از طریق حقوق و دستمزد افزایش می دهد به علاوه امکان حصول درآمد های دیگر از طریق ارائه مشاغل در دیگر بخش ها نظیر ساختمان˓تعمیرات˓تامین مایحتاج˓کرایه اتومبیل و ... نیز وجود دارد یکی از منابع درآمد صنعت گردشگری مالیات است که از محل مالیات های دریافتی فروش تامین می شود.گردشگری تا میزان 6 درصد درآمد های مالیاتی که سالانه عاید دولت می شود را ایجاد می نماید گردشگری ارز آور بوده و سبب توسعه بست تجارت خارجی و صادرات نامرئی و بهبود تراز پرداختها نیز می شود .

همچنین گردشگری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش معضل بی کاری با تصحیح الگو و ایجاد ظرفیت های شغلی پایدار و مستمر نقش به سزایی دارد. 15 درصد از مشاغل در سطح جهانی به بخش گردشگری اختصاص دارد .اگر چه بخش گردشگری پتانسیل بسیار بالایی از ارتباط بااشتغال دارد لکن قدرت اشتغال زایی آن بستگی به عواملی نظیر تعداد گردشگران˓تعداد شب اقامت آنها و میزان پر بودن اتاق ها دارد طبق مطالعات انجام شده در ایران با پر بودن 79 درصد اتاق ها و اقامت 5/4 شب به ازای هر دو اتاق یک فرصت شغلی ایجاد شده است . واقعیت آن است که علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی مستقیم به دو نوع فرصت شغلی یکی غیر مستقیم و دیگر القایی نیز باید توجه کرد . مراد از فرصت شغلی القایی اشتغالی است از نتیجه هزینه کردن و خرج کردن درآمد افرادی که به طور غیر مستقیم در این صنعت شاغلند ایجاد می شود .

سازمان جهانی گردشگری در این رابطه چنین بیان می کند :

الف) اشتغال مستقیم ˓ اشخاصی که در موسسات مرتبط با گردشگری کار می کنند از قبیل هتل ها ˓ رستوران ها˓فروشگاه های گردشگری و آژانس های مسافرتی

ب) اشتغال غیر مستقیم˓مشاغل ایجاد شده در بخش های عرضه از قبیل کشاورزی شیلات و صنایع

ج) اشتغال القایی˓اشخاص که از طریق خرج کردن درآمدی که شاغلان مستقیم و غیر مستقیم کسب کرده اند حمایت می شوند

د)اشتغال ساختمانی˓شغل هایی که در بخش احداث زیر بناهای گردشگری تولید می شوند (این اشتغال معمولا موقتی است ولی ممکن است در جاهایی که توسعه مداوم گردشگری وجود دارد بسیار طولانی باشد )

تصاویر هتل داریوش یکی از زیباترین هتلهای دنیا در ایران - www.taknaz.ir

اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری

مقصود از اثرات اجتماعی گردشگری˓تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ می دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد و مقصود از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنر˓عادات˓رسوم و معماری مردم ساکن جامعه میزبان رخ می دهد.این تغییرات بلند مدت تر است و در نتیجه رشد و توسعه صنعت گردشگری رخ خواهد داد . از آنجا که نتیجه یا ره آورد صنعت گردشگری موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبان می شود ˓ اصطلاح اثرات اجتماعی – فرهنگی را به معنای تغییراتی به کار می برند که در تجربه های روزانه ارزش ها ˓ شیوه زندگی و محصولات هنری و فکری جامعه میزبان رخ می دهد . به هر حال توسعه و  گسترش گردشگری در یک منطقه و یا یک ناحیه ˓ موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه گردیده و می بایست جهت جلوگیری از آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن در جامعه میزبان مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرند .

بدین منظور جان لی (1996) سه راه کلی و مکمل را برای بررسی تاثیر گردشگری بر شرایط اجتماعی فرهنگی کشور های جهان سوم را ارائه می دهد که می توان آن را برای بررسی این تاثیرات در سطوح مختلف مورد استفاده قرار داد

شیوه اول : برخورد گردشگر و میزبان به صورت پدیده ای قابل شناسایی با شماری از پیامد های مثبت و منفی به تصویر می کشد .

شیوه دوم :که عبارت است از دیدگاه کار کردن عناصر مختلف جامعه جهان سومی که ممکن است تغییری را به عنوان پیامد مستقیم گردشگری نظیر رفتار اخلاقی ˓ زبان و بهداشت تجربه کند .

شیوه سوم : جنبه های تغییر فرهنگی را در نظر می گیرد که ناشی از نفوذ گردشگر در بازنگری مهارت ها و رسوم سنتی است مانند صنایع دستی و ...

به هر حال تجربیات گوناگون نشان داده که گردشگری فرهنگ و جامعه میزبان گردشگررا تحت تاثیر قرار می دهد.گردشگری از میراث فرهنگیمنطقه حفاظت می کند و همچنین زمینه حفظ و ارتقای الگو های فرهنگی در زمینه موسیقی˓رقص˓تئاتر˓لباس ˓هنر و صنایع دستی˓آداب و رسوم˓سبک زندگی و سبک معماریکه از جمله جاذبه های مهم گردشگری است که به وسیله گسترش گردشگری زمینه حفظ و ارتقای آنها را فراهم می سازد.امروز در بسیاری از کشورهای آسیایی˓آفریقایی˓آمریکای لاتین یا خاورمیانه˓صنعت تور گردشگری به فنون و تولید اقلام بسیار زیادی از کالاها و صنایع دستی رونقی دوباره بخشیده است.

با توجه به اینکه تاثیرات اجتماعی˓فرهنگی گردشگری بسیار گسترده است در زیر با بررسی مطالعات مختلف در این زمینه به طور خلاصه بعضی از این جنبه ها را که در متن به آن اشاره نشده است آوره می شود :

-توسعه گردشگری جرم وجنایت و سایر انحرافات اجتماعی را افزایش می دهد .

-ایجاد امکانات و جاذبه های جدید مثل امکانات فرهنگی˓ورزشی

-گردشگری به امر خانه سازی تاکید می کند و سبک معماری سنتی را از بین می برد.

-گردشگری باعث توسعه رابطه فرهنگی و تحکیم وحدت ملی می شود.

-سطح زندگی مردم ارتقا می یابد و به بهبود خدمات و امکانات اجتماعی (از نظر مالی) کمک می نماید.

برای توسعه گردشگری به مساله فرهنگ توجه خاصی مبذول می شود.آثار باستانی و کهن هر کشوری معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای ارزش های در خور توجه همان سرزمین و ویژگی های مردم همان مرز و بوم است.این آثار دارای ارزش های معنوی بسیار زیاد برای آن قوم به طور اعم می باشد که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید و شناخت آنها شده و در پیشرفت اقوام و اجتماعات مختلف اثر به سزایی داشته و در عین حال وسیله ای است بسیار موثر برای جلب توجه گردشگرانی که علاقه مندند این آثار و فرهنگ قومی را از نزدیک مشاهده نمایند.تنها از راه آشنا کردن فرهنگ ها با یکدیگر است که دشمنی ها به دوستی ها تبدیل می شود˓این هنر بزرگ از گردشگری یعنی مسافرت بدست می آید.انسان ها نمایند گان فرهنگ های گوناگون اند و تماس و رودررویی این نمایندگان˓تماس رودرروی فرهنگ هاست و از این تماس و رودررویی است که غنای فرهنگی و به دنبال آن برکت پدید می آید.تماس های رودررو باید تمام گروه ها را در بر گیرد.از دانشمندان بزرگ˓دانشجویان تا کارگران بی مهارت˓و از آنجاست که گردشگری همگانی به صورت یک دست آورد و یک ضرورت جلوه می کند .

تصاویر هتل داریوش یکی از زیباترین هتلهای دنیا در ایران - www.taknaz.ir

 اثرات سیاسی توسعه گردشگری

توسعه گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین المللی و توسعه مهارت های برنامه ریزان در جوامع منجر می شود.گردشگری در عین حال می تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس کردن ارزش های نظام سیاسی˓ناتوانی در کسب اهداف˓استشهار اقتصادی مردم محلی به منظور راضی نگه داشتن رجال سیاسی شود

برخی از اهداف سیاسی مثبت و منفی توسعه گردشگری عبارتند از :

 پیامد های مثبت

-تلاش برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور

-اعتلای سطح امنیت در جامعه

-کاهش کشمکش های سیاسی به علت کاهش نرخ بیکاری در کشور

-تلاش برای تقلیل آشوب ها و تشنجات سیاسی در کشور

-برقراری تماس بین قومیت ها و ملیت های گوناگون و ارتقای درک متقابل بین آنها

-افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف

پیامد های منفی

-سوء استفاده از حربه گردشگری برای رسیدن به هدف های سیاسی

-امکان بروز ناامنی برای توریست ها مانند گروگان گیری و باج خواهی و تروریسم

-تهدید امنیت جانی توریست ها

-امکان بروز جدال های سیاسی بین گروه های متعارض با حکومت

گردشگری در ایران,گردشگری درایران,مکان های گردشگری در ایران

گردشگری در عصر فناوری

در دوره پر مخاطره اقتصاد امروز˓صنعت هتل داری آمیخته با گردشگری مسافرت با یک مساله و پرسش اصلی روبه رو است.در این دوره و با روی کار آمدن فناوری های گوناگون در عرصه های مختلف˓جا و فرصت برای نیروی کار سنتی که همان انسانها بوده اند کاسته شده است.از مزایای بارز فناوری در صنایع گردشگری جایگزینی با نیروی کار انسانی گران قیمت است که علاوه بر کاهش هزینه های موجود˓مسائل مرتبط با خدمات رسانی به مشتریان را نیز برطرف می کند.با این وجود هنوز هم احتمال آنکه استفاده از فناوری به کسب نتایج ناخواستهای بیانجامد بسیار زیاد است .

بنابراین چگونه می توان میان فناوری و خدمات فردی تفاوت قائل شد و آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؟آنچه امروز به وضوح و روشنی قابل مشاهده و فهم آن است که فناوری نقش بی بدیل و بسیار مهمی را در صنعت گردشگری و مسافرت ایفا می کند.بسیاری امروزه˓بخش عظیمی از فعالیت های خود را با استفاده از فناوری های موجود انجام می دهند کارهایی همچون رزرو اینترنتی بلیت هواپیما˓تجارت به وسیله شبکه های مخابراتی و بسیاری از کارهای دیگر که به مراتب در وقت و هزینه آنها صرفه جویی به وجود می آورد.چنین پیشرفت هایی در حوزه فناوری˓منجر به آن شده است تا موسسات و سازمان های ذی ربط در بخش نیروی انسانی صرفه جویی کرده و در همان زمان فرصت و توانی را برای مشتریان بوجود آورند تا خواسته ها و تصمیمات خود را عملی کنند .هتل ها نیز از این رقابت عقب نمانده اند.در حال حاضر بسیاری از هتل ها خدمات اینترنتی رایگان ارائه می دهند و در این بین آن دسته از هتل هایی که اعتبار و به نوعی ستاره بیشتری دارند علاوه بر اینترنت رایگان˓ظرفیت های اضافی برای تماس های داخلی˓دسترسی به اینترنت و همچنین دستگاه های فکس برای ارسال یا دریافت در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.این خدمات اضافی همراه با خدمات رسانی انفرادی کمتر این فرضیه را بوجود می آورد که در دنیای امروزی فناوری به یک خیابان یک طرفه تبدیل شده است.فناوری بوجود آمده خدمات رسانی شخصی را کم کرده و در عین حال درآمدی اضافی برای هتل ها˓خطوط هوایی˓و بخش های حمل و نقل به وجود آور.اما به رغم تمام این سوء استفاده ها˓صنایع گردشگری و مسافرتی وابستگی فراوانی به فناوری داشته و به نوعی می توان گفت˓وجود حوزههای مختلف این بخش˓جنبه های مختلف زندگی را آسان تر کرده است.

گردشگری در ایران,گردشگری درایران,مکان های گردشگری در ایران

 عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری

در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و نبود یکی از آنها باعث ناکارآمدی وجود دیگری می شود˓لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم.

-بخش دولتی با ایجاد زیر ساخت ها می تواند نقش اساسی را در توسعه این صنعت داشته باشد.یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی˓مدیریت کلان و تعیین سیاست های کلی در این صنعت باشد. با مطالعه بر پتانسیل های موجود در ایران˓نقشه و طرح جامع گردشگری را برای کشور تدوین کنند و با تخصیص بودجه زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را مهیا کنند.با گسترش جاده ها˓تجهیز فرودگاه ها و ترمیم و اصلاح سیستم های حمل و نقل زمینه های امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند.با وضع قوانین و مقررات بستر سازی جهت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه صنعت گردشگری است صورت گیرد.به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند.با تدوین قوانین حمایتی از سرمایه گذاری در این صنعت راه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار سازند.با تبلیغات و اطلاع رسانی˓زمینه های لازم را برای سفر گردشگران به ایران ایجاد کنند.می توان به این نتیجه رسید مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند.برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت را در پیش داشته باشد.

-بخش خصوصی با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری می کند˓بخش خصوصی با در نظر گرفتن طرح جامع گردشگری که توسط مدیریت کلان تدوین شده است باید طرح های خود را به اجرا بگذارند˓ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه تورهای ایرانگردی و ارائه اطلاعات به گردشگران جهت سفر به شهرهای مختلف ایران دامنه توسعه صنعت توریسم و گردشگری را گسترش میدهندو منجر به پویایی گردشگری در کشور خواهند شد.

-تامل بخش خصوصی و دولتی هم جایگاه خاص خود را دارد.پس از ارائه طرح جامع گردشگری و سیاست های کلی برای این صنعت از سوی مدیریت کلان دولتی و آغاز به فعالیت بخش خصوصی˓نیاز به تامل این دو بخش بیشتر احساس می شود زیرا زمینه های لازم برای جذب گردشگر مهیا شده حال باید بخش دولتی با برنامه ریزی های کوتاه مدت مانند برگزاری نمایشگاه های ایران شناسی و ایران گردی در سایر کشورها اقدام نماید و امکان بازاریابی را برای شرکت های خصوصی میسر سازد تا با معرفی خدمتشان به گردشگران بتوانند زمینه های جذب حداکثری را امکان پذیر نمایند.از دیگر اقدامات این دو بخش می توان به تولید برنامه های رادیویی و تلوزیونی˓تهیه فیلم های سینمایی و مستند از جاذبه های گردشگری و ایران گردی به زبان های پر مخاطب و پخش آنها در شبکه های بین المللی اشاره کرد.همچنین می توان به تهیه و چاپ راهنماهای گردشگری به زبان های مختلف و توزیع آنها از طریق سفارتخانه های ایران در کشور های دیگر نیز اشاره نمود.

در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی به همراه هم می توانند به نتایج مطلوب برسند و هر یک به تنهایی فقط قسمتی از چرخ های این صنعت را بگردش در می آورند و در صورت نادیده گرفتن هر یک از این دو بخش قطعا به بازده مثبت و شکوفائی در این صنعت نخواهیم رسید و حتی بهره برداری ناپایدار از عرصه های طبیعی می تواند موجبات نابودی منابع طبیعی را به همراه داشته باشد و هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل نماید.

http://www.taknaz.ir/upload/59/0.206567001320774923_taknaz_ir.jpg

شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه

در کشور ما ایران فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تا کنون به آنها پرداخته نشده است.مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت ها را در کشور شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری را در آنها مهیا کند.گردشگری اسلامی و جاذبه های فرهنگی می تواند به عنوان یکی از فرصت های مناسب برای کشور باشد.از دیگر فرصت ها در این صنعت میتوان به گردشگر سلامت اشاره کرد که باعث می شود تا سالانه بدون توجه به زمان خاص موجب سفر افراد برای دریافت خدمات پزشکی را مهیا کند.از دیگر فرصت هایی که به آنها تا کنون توجه نشده وجود صحرا ها و کویرهای فلات ایران می باشد˓سرمایه گذاری در این مناطق˓اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت و این امر از مهاجرت ساکنین این مناطق به شهرها جلوگیری می کند.توجه به اینگونه فرصت ها علاوه بر اشتغال زاوی و ایجاد درآمد˓شاهد کاهش بسیاری از ناهنجاری ها همچون مشکلات امنیتی˓فرهنگی و اجتماعی که عامل اصلی همه آنها فقر می باشد خواهیم بود.

تصویری زیبا از گردنه حیران در اردبیل  www.taknaz.ir

 مشکلات جهانگردان

جایگاه والای صنعت توریسم و گردشگری در سطح جهانی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه موجب توجه بیشتر به ابعاد مختلف آن در سال های اخیر گردیده است.در این بین تبلیغات و اطلاع رسانی اهمیت تاثیر زیادی هم بر رشد صنعت مورد اشاره و هم بر توسعه پایدار آن دارد;به همین جهت در زمینه بازاریابی صنعت توریسم و گردشگری و برنامه ریزی برای آن مبحث تبلیغات به طور جدی مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان این بخش می باشد.

این مقاله یک تحقیق توصیفی-پیمایشی و از شاخه میدانی است که در آن منابع اطلاعاتی گردشگران خارجی بازدید کننده از ایران مورد بررسی قرار می گیرد.منابع اطلاعاتی ایرانی گردشگران خارجی در پژوهش حاضر به دو دسته کلی منابع چاپی و وب سایت ها تقسیم می گردد که این دو منبع با توجه به اطلاعات مختلف(اقتصاد˓سیاست˓محیط اجتماعی˓فرهنگ و توریسم و گردشگری)در مورد ایران بررسی شدند.

برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری 118 نفری متشکل از گردشگرانی که در 6 ماه اول سال 1386 از شهر اصفهان بازدید نموده اند به طور اتفاقی انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید برای تحلیل آماری یافته های پژوهش از آزمون های t تک نمونه˓t مستقل˓تحلیل واریانس و فریدمن در این پژوهش استفاده گردید.یافته ها نشان می دهد که از نظر گردشگران خارجی منابع اطلاعاتی ایرانی به لحاظ تشوبق کننده/تحریک کننده بودن و جالب توجه بودن وضعیتی مناسب و از جنبه کاربر پسند بودن و حاوی اطلاعات مفید بودن وضعیت نامناسبی دارند.

واضح است که هر یک از مقصد های گردشگری چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و بین المللی˓نوعی ارتباط را بین خود و گردشگران برای تبادل اطلاعات برقرار می کند در واقع این مقصد ها˓اطلاعات را از طریق منابع و یا کانال های مختلفی که خود از سیستم های اطلاعاتی تشکیل شده و در حال فعالیت نیز می باشند˓دریافت می کنند.در واقع سیستم اطلاعات گردشگری شامل تمام کانال های اطلاعاتی مورد استفاده برای جذب گردشگر می باشد. این کانال ها همواره از درون به هم متصل و مرتبط می باشند و هر کدام نیز در جذب گردشگر اثر خود را به نسبت شرایط مقصد بر تصمیم سازی مسافرت خواهد گذاشت.بخش مهمی از کانال های اطلاعاتی که می توانند نقش خود رادر جهت ارتقای بهتر مقصد ایفا نماید به این شرح است :

-پیام های تبلیغاتی و ارتقای مقصد توریست

 -اتحادیه های توریستی منطقه ای و مراکز اطلاعات سفر˓سمینار و سخنرانی ها˓بروشور˓پوستر ها و علائم مربوط˓وب سایت های مرتبط˓بیلبورد ها و ...

و همچنین مشکل بی ثباتی قیمتها˓تورم و چند گانگی موجود در نرخ گذاری ها و سهمیه بندی سوخت به عنوان معضلی جدید˓صنعت متنوع و درآمد زای گردشگری را بیش از پیش در ایران دچار مشکل کرده است.

در حالی که درآمد جهانی جهانگردی همه ساله بالغ بر صدها میلیارد دلار است˓ایران که از زمره پر استعداد ترین کشور ها در این زمینه به شمار می رود و جاذبه های فراوان طبیعی˓تاریخی وفرهنگی آن زبانزد خاص و عام است˓از این سفره گسترده تنها چند صد هزار دلار بهره می جوید.

صنعت توریسم که اینک به عنوان یکی از زیر بخش های خدمات در اقتصاد کشور به شمار می رود˓علاوه بر مشکلات خاص خود˓با مشکلات عمومی اقتصاد کشور مواجه است.گذشته از مشکلات عدیده ای همچون کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز;صنعت گردشگری و عدم تمایل بخش خصوصی بر سرمایه گذاری در این حوزه به علت نداشتن تامین و تضمین مالکیت و عدم سود آوری و حمایت دولت که در نهایت˓گردشگران به خصوص توریست داخلی را در فصل های پر سفر سال با مشکل نبود جا و کمبود مکان اقامتی مناسب مواجه می سازد.

از سوی دیگر مشکل بی ثباتی قیمتها˓تورم و چند گانگی موجود در نرخ گذاری ها˓وجود دارد.عدم تامین وسایل حمل و نقل عمومی مورد نیاز برای مسافرت های فردی و گروهی گردشگران ایرانی و خارجی در داخل کشور از راه زمینی˓هوایی و دریایی و مشکلات عدیده دیگر˓از یک سو و سهمیه بندی سوخت˓به عنوان معضلی جدید از سوی دیگر˓صنعت متنوع و درآمد زای گردشگری را بیش از پیش در ایران دچار مشکل ساخته است.با توجه به تبلیغات سوء که باهدف مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی و ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی در سطح بین المللی برای به انزوا کشیدن جمهوری اسلامی و عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورها با فرهنگ اسلامی صورت می گیرد˓گردشگران داخلی در ایران از بازار پرطرفدار تر و شلوغ تری نسبت به توریست خارجی برخوردار است.با در پیش گرفتن سیاست هایی چون سهمیه بندی سوخت و نظایر آن از جانب دولت˓متاسفانه از این پس به این بخش نیز کمتر می توان امیدوار بود.

با چنین روندی صنعت گردشگری شامل هتل ها˓مهمان سراها˓فروشگاه های بین المللی بین راهی˓حمل و نقل های بین شهری˓اتاق های اجاره ای محلی به طور مستقیم و صدها شغل مرتبط دیگر به طور غیر مستقیم مشمول مهلک ترین ضربات اقتصادی خواهند شد.

مسئله مهم دیگر این است که تعداد گردشگران زن حدود نصف گردشگران مرد بوده اند که دلیل چنین چیزی را در دو مورد می توان یافت اول مسئله فرهنگی بودن صنعت گردشگری در ایران و عدم وجود اطلاع رسانی کافی در مورد گردشگری تفریحی ایران است که موجب می گردد نوع گردشگری و میزان وجود اطلاعات در مورد آن با روحیه مردان بیشتر تناسب داشته باشد و مسئله دوم اینکه رعایت مسائل مربوط به آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی ایران شاید به مزاق زنان خارجی نباشد.   

زیباترین و قدیمی ترین بنای تبریز !!+ تصاویر  www.taknaz.ir

 موانع رشد صنعت گردشگری

علی رقم آنکه ایران یکی از کشور های مستعد در زمینه گردشگری محسوب می شود اما به دلایل بسیاری رش این بخش در کشورمان در مقایسه با سایر کشور های منطقه مطلوب و قابل توجه نبوده است.کارشناسان و صاحب نظران دلایل فراوانی را به عنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصرا به هر یک از آنها می پردازیم :

1)ضعف مدیریت کلان در صنعت گردشگری:مدیریت کلان در بحث صنعت گردشگری از مهمترین مولفه های موفقیت در این صنعت نو ظهور می باشد.با توجه به اینکه مدیریت کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری جوابگو نخواهد بود و این صنعت را به مرحله سود دهی نخواهند رساند لذا مدیریت دولتی و دیدگاه های سیستم های دولتی پاسخگوی نیاز های این صنعت نخواهند بود.در صنعت گردشگری ایجاد زیر ساخت های لازم به همرا برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می تواند این صنعت به شکوفائی برساند˓لذا مدیریت دولت به دلیل کوتاه بودن عمر مسئولیتشان و تغییرات مدیریتی در تمام سطوح سازمانی˓اجرای برنامه ریزی های بلند مدت امکان پذیر نمیباشد و همچنین تغییرات پی درپی مدیران˓اجرای برنامه های کوتاه مدت را هم مختل می کند˓و از همه مهم تر˓ نبود احساس رقابت در میان مدیران دولتی باعث می شود تا صنعت گردشگری توسعه نیابد و علاوه بر آثار اقتصادی منفی باعث تخریب آثار تاریخی˓هنری و محیط زیست و طبیعت هم گردد.در کشور˓صنعت گردشگری به صورت دولتی و نهادی اداره می شود.تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات همه توسط دولت صورت می گیرد˓بیشتر هتل ها توسط بخش دولتی اداره می شوند˓شرکت های هواپیمایی همه به نوعی وابسته به دولت هستند.لذا برای پویایی و افزایش مزیت نسبی و ایجاد رقابت˓باید بخش های خدماتی از قبیل هتل ها˓شرکت های حمل و نقل و فرودگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود تا در محیط رقابت به ارائه خدمات بهتر روی آورند تا شاهد رشد و پویایی در این صنعت باشیم و از آثار مثبت آن بهره مند گردیم.

2)عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری: یکی دیگر از مشکلات ما در این صنعت عدم توسعه منابع انسانی می باشد.بیشتر نیروهای به کار گرفته در صنعت جهانگردی عموما از لحاظ علمی غیر مرتبط با صنعت گردشگری میباشند.و در این صنعت بدون توجه به ویژگی های این صنعت و فقط با دید تجاری و درآمد زایی وارد میدان عمل شده اند.که این خود باعث افزایش هزینه ها و آثار منفی و عدم توسعه گردشگری در کشورمان شده است.با تاسیس مدارس فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت گردشگری باید به تربیت نیروهای متخصص و کارآمد بپردازیم و نیرو های موجود را با برگزاری دوره های کوتاه مدت علمی و آموزشی با تکنولوژی و علم روز در صنعت گردشگری آشنا سازیم و با برگزاری سمینارهای تخصصی برای مدیران از تجربیات سایر کشور ها بهره ببریم.

3)ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگر:یکی دیگر از عوامل مهم جذب گردشگر از سایر کشور ها اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص کشور ایران و امکانات و جاذبه های گردشگری آن می باشدکه متاسفانه سازمان ها و نهاد های درگیر با صنعت گردشگری که متوالیان اصلی این صنعت می باشند در این خصوص فعالیتی ندارند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند.لذا گردشگران خارجی به دلیل عدم آشنایی با کشورمان˓نام ایران را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در لیست خود قرار نمی دهند در صورتی که کشور های نوظهوری همچون کشور امارات متحده عربی با تبلیغات گسترده اقدام به جذب گردشگران خارجی می نماید و سالانه درآمد کلانی از این صنعت دارد.لذا باید با تهیه برنامه های تلوزیونی و فیلم های مستند در خصوص جاذبه های گردشگری ایران و پخش آنها از شبکه های تلوزیونی بین المللی زمینه های آشنایی با ایران را برای گردشگران خارجی فراهم کند.

آشنایی با مخمل كوه در قلب لرستان + تصاویر  www.taknaz.ir

 گردشگری و درمان   

امروزه گردشگری در بسیاری از کشور ها˓نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود و یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند به طوری که با ایجاد فرصتی راهبردی به اقتصاد تنوع بخشیده و موجب اشتغال زایی و درآمد می شود.

گردشگری˓این صنعت از طریق ترکیب و به کار گیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی˓اقتصادی˓زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد و رشد و توسعه روز افزون گردشگری شاخه های زیادی را ره این صنعت اضافه کرده که هر یک از آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم در درآمد حاصله صنعت توریسم نقش آفرینی می کنند.یکی از زیر شاخه های توریسم˓گردشگری سلامت˓پزشکی یا درمانی اشت که به منظور مسافرت برای معالجه بعضی بیماری ها یا انجام یک نوع عمل جراحی در بیمارستان ها یا مراکز خدماتی و یا حضور در بهترین آب های معدنی کشور با موثر ترین آثار درمانی و استفاده از این پتانسیل ها صورت می گیرد.

آن طور که پیداست گردشگری سلامت همیشه وجود داشته ولی کسی تا قبل از قرن هجدهم اهمیت چندانی برای آن قائل نبوده عموما مناطقی که آب های معدنی داشتند برای درمان امراض مختلف از بیماری های روده ای گرفته تا کبدی و استخوان درد و پوست و... مورد توجه قرار گرفتند که این شیوه بیشتر در کشور های اروپایی به خصوص انگلستان رواج داشت از آنجایی که خود به عنوان مقصد گردشگری شناخته شده است.

گردشگری سلامت و درمان در کشورمان خواه ناخواه از رونق بسیار بالایی برخوردار است.بطوری که شمار کیفیت و پراکنش چشمه های آب گرم در ایران به گونه ای میباشد که طبیعت درمانی با استفاده از آب گرم طبیعی را به عنوان یکی از مهمترین منابع اکوتوریسم کشور معرفی می کند و اغلب چشمه های آب گرم ایران در دامنه های رشته کوه البرز قرار دارند و برخی از انواع دیگر طبیعت درمانی همچون لجن درمانی نیز در مناطقی از کشور همچون دریاچه اومیه و دامنه های قله آتشفشانی  تفتان در بلوچستان رواج دارد.

در حال حاضر در ایران 472 چشمه آب گرم پذیرای گردشگران سلامت است که تا 4تا7 درصد از گردشگران ورودی به کشور را گردشگران سلامت تشکیل می دهند و بیشتر این درصد را شهرستان سرعین در استان اردبیل دارا می باشد.در استان ایلام در فاصله 4 کیلومتری از شهرستان دهلران مجموعه حمام های آب گرم با چشمه های فراوان واقع است به خاطر مواد گوگردی و مواد معدنی دیگر این چشمه ها با دمای 45 و 50 درجه درتمام فصول سال مورد استفاده گردشگران داخل و خارج از استان قرار گرفته و آب این چشمه ها برای درمان بیماران پوستی-استخوانی و غیره مفید است.از لجن آب گرم مذکور برای رفع درد های مزمن مفصلی و زیبایی پوست استفاده می کنند.لازم به ذکر است در بالا دست این آب گرم چشمه قیر روان وجود دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده این قیر می تواند در درمان برخی از بیماری های بدن مفید باشد که میتوان آرا قیر درمانی نامید.

چراباید به سرعین سفر کرد ؟+عکس www.taknaz.ir

با توجه به اینکه سفر یکی از فعالیت های مهم در زندگی هر فرد محسوب می شود هر شخص سفر را به دلایل خاصی انجام می دهد.هدف از سفر و گردشگری در افراد مختلف متفاوت است.کار˓تحصیل˓تفریح درمان و یا ارائه خدمات سفر باعث می شود که به مسائل محیط زندگیمان واقف و آگاه باشیم و مثل تمامی فعالیت های دیگر انسان می تواند به طرق مختلف(مثبت یا منفی)در زندگی بشر تاثیر داشته باشد.آگاهی از بهداشت و سلامت سفر به گردشگر کمک می کند ابعاد مثبت سفر را افزایش داده و جوانب منفی را به حداقل برساند و کیفیت سفر خود را ارتقا دهد و طعم سفر را به کام خود شیرین کند و سفری پر خاطره در ذهن شان باقی بماند.

موقیت ایران در صنعت گردشگری

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری˓ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است.در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمیرسد.کشور پهناور ایران با ویژگی های طبیعی و اقلیمی خاص و همچنین آثار تاریخی و هنری برای علاقه مندان به گردشگری مقصد بسیار مستعدی می باشد و همچنین در سطح بین المللی هم به دلایل ویژگی های جغرافیایی و قرار گرفتن در راه شرق آسیا و اروپا(جاده ابریشم )مورد توجه می باشد.کشور ایران در گروه کشور های برتر جهان از نظر قابلیت های طبیعی و تاریخی است.تنوع زیستی و وجود چهار فصل کامل و جاذبه های طبیعی بی همتا در کنار فرهنگ اصیل ایرانی بیانگر قابلیت بالای توسعه گردشگری در ایران است.این ویژگی ها فرصت بی نظیری را در اختیار ایران قرار داده است تا با توسعه صنعت گردشگری کشورمان˓از دیدگاه فرهنگی ایران را به عنوان یکی از گهواره های تمدن در سطح بین الملل معرفی نماییم.

کشور ما ایران بر طبق گزارشات یونسکو با بیش از 4000 جاذبه گردشگری جزو 10 کشور تمدنی و باستانی در دنیا می باشد که بیشترین جاذبه های توریستی را در خود به صورت پتانسیلی بالقوه داراست.و بدین وضعیت می توان از میان خیل جهانگردان خارجی پاسخگوی جهانگردان فرهنگی شد.که حدود 20 درصد کل جهانگردان را تشکیل می دهند که جمعیتی بالغ بر 160 میلیون نفر می باشند.این جهانگردان حاضرند با تمام پیش شرط ها و احترام به آداب و عقاید ملت ها تنها برای دیدار از منابع فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی کشورمان و سنت ها و گویش های محلی مناطق مختلف به ایران سفر کنند و زمینه های خوبی به لحاظ کسب درآمد برای اقتصاد ما ایجاد نمایند.

تصاویری دیدنی از طبیعت ارتفاعات ماسال در گیلان  www.taknaz.ir

 وضعیت ایران در صنعت گردشگری

در ده سال گذشته تا به امروز بسیاری از کشور های اطراف ایران با هدف جذب گردشگر بیشتر با تمام توان پا به میدان این صنعت گذاشتند و بر درآمدهای ملی خود افزوده اند و از مزایای توریسم و سرمایه گذاری در این زمینه سود هنگفتی را برای کشورشان بوجود آورده اند ولی متاسفانه کشور ما ایران با وجود بسیاری از ویژگی های لازم برای صنعت گردشگری نتوانسته است دراین میدان سهم واقعی خود را بدست آورد و از رقیبان تازه به دوران رسیده خود بسیار فاصله دارد.با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی برای این صنعت˓نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند˓نیاز به بازنگری و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در کشورمان ضروری احساس می شود.

بنای راز آمیز و جذاب زندان اسکندر + تصاویر  - www.taknaz.ir

 گردشگری مذهبی در ایران

یکی از انواع گردشگری˓گردشگری مذهبی است.صاحب نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی-مذهبی خاص ایران در میان کشور های دیگر˓گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد ; با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود 8 هزارو 919 مکان مذهبی مقدس˓هنوز فاقد ساماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این وضعیت نابه سامان حتی در شهر های مهمی چون مشهد و قم نیز مشاهده می شود.این در حالی است که از این تعداد دست کم 4 هزار و 319 اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و علاوه بر داشتن جاذبه زیارتی˓دارای جاذبه های فرهنگی-تاریخی هم هستند.به جز کلان شهر مشهد که به تازگی سرمایه گذار خارجی برای گردشگری مذهبی در آن فعال شده برای هیچ یک از این 8 هزارو919 نقطه˓بست سرمایه گذاری مشخصی از نظر زیر ساخت های گردشگری اعم از هتل˓وسایل حمل و نقل و تور تعریف نشده است.

10 جاذبه گردشگری مذهبی ایران وجهان - www.taknaz.ir

عصارخانه ایرانی جاذبه ناشناخته ایران زمین + تصویر - www.taknaz.ir

مذهب و گردشگری

گردشگری وسیله ای است که افراد را با مذاهب و فرهنگ های متفاوت به یکدیگر پیوند میدهد و به آنها کمک می کند تا همدیگر را با وجود تنش های سیاسی و اجتماعی بهتر درک کنند.از نظر سازمان جهانی جهانگردی مذهب به عنوان یکی از اصلی ترین انگیزه های سفر شناخته شده است.

از نمونه سفرهای مذهبی می توان به روز جهانی جوان اشاره کرد که به ابتکار واتیکان برای قوی تر کردن باور های دینی در بین جوانان کاتولیک به صورت جهانی برگزار می شود.این سفر˓یکی از بزرگ ترین آیین های مذهبی برای جوانان دنیاست و به عنوان نمونه در سال 2005 در آلمان برگزار شد˓بیش از 435 هزار زائر از197 کشور در این مراسم مذهبی شرکت کردند.

در اسلام نیز˓آیین حج به عنوان یکی از بزرگترین مراسم مذهبی جهان سالانه بیش از 2 میلیون زائر را در شهر مکه گرد هم می آورد.پیش بینی می شود که گردشگری مذهبی عربستان صعودی در دهه آینده˓هر ساله از رشدی 20 درصدی بهره ببرند و تا سال 2020˓تعداد2/43 میلیون نفر از شهر های مکه و مدینه دیدن کنند که این امر˓مستلزم 50 هزار اتق اضافی در هتل ها و 74 هزار واحد مبله در این مناطق خواهد بود.   

مردم ایران گردشگری اسلامی(مذهبی)را در اولویت قرار می دهند.سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از سازمان های مهم متولی گردشگری مذهبی در کشور است.این سازمان عهده دار یکی از انواع گردشگری است که نقش عمده ای را در زندگی اجتماعی ایرانیان و کشور های اسلامی ایفا می کند.گردشگری مذهبی˓علاوه بر جنبه های اقتصادی و مالی خود˓باعث ارتباط اسلامی با سایر کشور ها شده و تعامل بین ملل و فرهنگ هایی را که نقاط مشترکی دارند˓سبب می شود.می توان چنین ادعا کرد که مهم ترین قسمت های هماهنگی صنعت گردشگری ایران با کشور های اسلامی یعنی تنظیم مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بر عهده سازمان حج و زیارت است.خلاصه اینکه با بهبود قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت و اجرا و نظارت بر اجرای آنها˓این سازمان می تواند به عنوان سازمانی که فعالیت های گردشگری مذهبی را جهت دهی˓هدایت و کنترل می کند˓مطرح کرد و با ایفای نقش هدایتی˓بخش خصوصی و مردم محلی را در انجام این امر که می تواند اوضاع اقتصادی و انگیزه های معنوی آنها را تامین کند یاری رساند.از این رو تعامل با دنیای اسلام و برقراری ارتباط میان فرهنگ ها از این طریق میسر و بسیار قابل توجه است.

مکان زندگی جن ها در سیستان و بلوچستان + تصاویر   - www.taknaz.ir

نادیده گرفتن قابلیت های کشور

صاحب نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی-مذهبی خاص کشور مان در میان کشور های دیگر˓توریسم مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد˓چنانچه رئیس سابق پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی˓صنایع دستی و گردشگری˓تنوع مراکز˓آثار و ابنیه تاریخی و عبادتگاه های ادیان مختلف موجود در کشور را در تمام دنیا بی نظیر دانستهو می گوید“کشور ایران در تمام حوزه های مذهبی دنیا˓توانایی جذب توریسم را دارد و فضای خا ص فرهنگی موجود˓توسعه توریسم مذهبی-فرهنگی را در آن امکان پذیر می کند“

ایران علاوه بر حضور پر فیض حرم های اسلامی˓دارای معابد و کلیساهای بی بدیلی است که در کشور های دیگر وجود ندارد.به طور مثال قدیمی ترین کلیسای جهان در ایران قرار دارد او ادامه می دهد :<همچنین می توان با توجه به حضور ادیان توحیدی متفاوت و وجود پیروان و معتقدان بسیار آنها در ایران˓انواع توریسم مذهبی را در کشور ایجاد کرد.همان گونه که مسلمانان سالانه به سفرهای متعدد مذهبی مثل سفر حج˓عتبات عالیات و اماکن مقدسه کشور سوریه می روند و اثرات مختلف در این مناطق بر جای می گذارند˓ایران نیز می تواند جزء اهداف گردشگری بسیاری از مسلمانان جهان به شمار آید.

مکان زندگی جن ها در سیستان و بلوچستان + تصاویر   - www.taknaz.ir

استفاده نکردن از قابلیت های ماه رمضان در جذب گردشگر

یکی از فرصت های مغتنم در عرصه جذب گردشگر مذهبی به ایران ماه مبارک رمضان˓آداب رسوم مرتبط با این ماه و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که همزمان با این ماه پر فیض برگزار می شود.نمایشگاهی که می تواند هزاران مسلمان را از سراسر دنیا به ایران جذب کند.اما آیا برگزاری مایشگاه بیت المللی قرآن کریم که با فرهنگ ملی و اسلامی ما هماهنگ است˓به عنوان یک نمایشگاه دائمی و فرصتی مغتنم در جهان اسلام مطرح می شود؟در صورت تحقق چنین مهمی که با برنامه ریزی های دقیق و اصولی دور از ذهن نیست˓این قابلیت می تواند به راهکاری برای جذب توریست مذهبی تبدیل شود.بحث اطلاع رسانی به طور کل در جهان اسلام و میان کشور های اسلامی بسیار ضعیف است.این امر باعث می شود که حتی در برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن نیز آن چنان که باید نتوانیم کاری از پیش ببریم.در این حوزه ما رسانه هایی چون العالم˓الکوثر و ... را داریم که متاسفانه این رسانه ها نیز در بحث اطلاع رسانی تا به حال نتوانسته اند به طور شایسته عمل کنند.علاوه بر آن در نمایشگاه قرآن باید جاذبه هایی را برای گردشگر خارجی در نظر بگیریم و رسیدن به این مرحله نیز˓مستلزم سرمایه گذاری های دقیق و اصولی است.

ادامه

تاریخ ارسال: 1397/5/21
تعداد بازدید: 376

آدرس : تهران، میدان ونک ،خیابان حقانی، پلاک 54 , طبقه 2

تلفن : 41376 - 021 88642188 - 021

فکس : 88642197 - 021

آدرس پست الکترونیک : persiasafar@yahoo.com , Info@persiasafar.ir

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
telegram instagram facebook google+ twitter